Polski Biznes

PYROFLEX Spółdzielnia Pracy Usług Szklarskich

04-347 Warszawa ul. Boremlowska 48

tel.: +48 (22)610-40-86, centrala

fax: +48 (22)610-42-36


rok założenia firmy: 1948

PLEN

NIP: 525-000-16-93

Certyfikaty: certyfikat ZBJiN
świadectwo ISiC
certyfikat MTiGM

Znaki:
Znak Bezpieczeństwa B

Obszar działalności firmy:
Województwo


Ilość pracowników: brak danych

 
Antoni Kozłowski
Prezes Zarządu
022 610 51 33
pyroflex@pyroflex.com.pl
Jadwiga Mielczarek
Z-ca Prezesa
022 673-09-04
pyroflex@pyroflex.com.pl